İTÜ SOSYAL İNOVASYON MERKEZİ, ÇALIŞMA BİRİMLERİ

BİRİM-1: POVERTY AID NETWORK
Grup Üyeleri:

Dr. Öğr. Üyesi Umut Kuruüzüm (umutkuruuzum@itu.edu.tr)
Doç. Dr. Ayşegül Kayaoğlu Yılmaz (kayaogluyilmaz@itu.edu.tr)