İTÜ Sosyal İnovasyon Merkezimiz, akademik araştırma odaklı disiplinler arası çalışmalar yaparak yenilikçi fikir ve projeler üretir. Toplumsal sorunları yakından inceleyerek sosyal açıdan pozitif etki yaratabileceği alanları belirler ve çözüm önerileri geliştirmek üzere ilgili paydaşlarla işbirliği yapar, projeler geliştirir ve uygular. 

Merkezimiz ayrıca, Ülkemizin orta ve uzun vadeli stratejik hedefleri ve eylem planları ile uyumlu bir şekilde merkezî ve yerel yönetimlere danışmanlık da sağlar. Verdiği sertifikalı eğitim programları, düzenlediği sempozyum, konferans, çalıştay ve benzeri etkinliklerle toplumsal farkındalığı artırmayı hedefler. İTÜ için bir alanda çalışma yapmak kadar çıktı sağlamak da önemlidir. Bu bakış açısıyla İTÜ Sosyal İnovasyon Merkezi yaptığı çalışmaları basılı ve elektronik ortamda ürettiği dergi, kitap, broşür ve benzeri yayınlarla da destekler. İstanbul Teknik Üniversitesi, daha iyi bir toplumsal yaşam için üstüne düşen sorumluluğu her yıl artan bir hevesle üstlenir. Sosyal olarak gün geçtikçe kendini geliştiren, çıtayı daima daha yukarı taşıyan bir Türkiye dileğiyle...