İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL İNOVASYON UYG-AR MERKEZİ ALT ÇALIŞMA VE UYGULAMA BİRİMLERİ
BİRİM-1: SOSYAL ETKİ ANALİZİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ
Grup Başkanı: 
Prof. Dr. Lutfihak ALPKAN
Grup Üyeleri: 
Doç. Dr. Nihan YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Gaye KARAÇAY AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül KAYAOĞLU YILMAZ
BİRİM-2: ÜRÜN VE HİZMET İNOVASYONU ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ
Grup Başkanı: 
Doç. Dr. Deniz TUNÇALP
Grup Üyeleri: 
Prof. Dr. Aliye Ahu AKGÜN
Doç. Dr. Başar ÖZTAYŞİ 
BİRİM-3: ETKİNLİK, İLETİŞİM VE TANITIM UYGULAMA BİRİMİ
Grup Başkanı: 
Prof. Dr. Gülname TURAN
Grup Üyeleri: 
Prof. Dr. Leman Figen GÜL
Dr. Öğr. Üyesi Deniz LEBLEBİCİ BAŞAR
Dr. Burçin GACAL ÖZCAN
BİRİM-4: EĞİTİM, YAYIN VE SOSYAL DESTEK PROJELERİ UYGULAMA BİRİMİ
Grup Başkanı: 
Prof. Dr. Aytekin ÇÖKELEZ 
Grup Üyeleri: 
Prof. Dr. Şule Itır SATOĞLU
Prof. Dr. Emre ÇEVİKCAN
Doç. Dr. Göksenin İNALHAN
Öğr. Gör. Aysu UZSAYILIR KARA